THESPAKUSATSU GUNMA ACADEMY
U-18
THESPAKUSATSU GUNMA ACADEMY
Ladies
THESPAKUSATSU GUNMA ACADEMY
U-15
THESPAKUSATSU GUNMA ACADEMY
U-12